Bestuur

De vereniging

De vereniging Pridini heeft een bestuur dat – conform de statuten – bestaat uit 5 personen. Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per dansseizoen.
Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het reilen en zeilen van de vereniging besproken wordt, de financiële verantwoording afgelegd wordt en bestuursleden gekozen worden. Deze vergadering vindt plaats in november.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Functie: Naam: Contact: Email:
Voorzitter Nel Coolegem 072 – 5335427  voorzitter@pridini.nl
Secretaris Marianne Schippers 072 – 5334110  secretaris@pridini.nl
Penningmeester Joop van Rookhuijzen 06 – 83636859  penningmeester@pridini.nl
Algemeen lid Joan Dirkson
Algemeen lid Vera Verzijlenberg