Donateurs

Pridini kent een donateurschap, waarmee mensen die Pridini en volksdans een warm hart toedragen de gelegenheid krijgen bij onze vereniging betrokken te zijn.
Donateurs betalen € 15 per jaar, meer mag ook. Een jaar is van 1 september t/m 31 mei, gelijk aan het dansseizoen. Donateurs mogen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen de Pridini-nieuwsbrief “Pridinfo”, hebben toegang tot alle informatie en activiteiten van Pridini en kunnen deelnemen aan de dans- en zangworkshops van Pridini tegen betaling van de gereduceerde ledenprijs. Donateurs kunnen op uitnodiging meedansen en zij mogen bestuurslid zijn.
Interesse? Meld je aan via een mail aan info@pridini.nl.